O projektu

Program Čistá dvojka v roce 2018

Program Čistá dvojka navazuje na projekt „Čistá dvojka“ z let 2009 – 2017. RMČ Praha 2 zařadila realizaci programu Čistá dvojka do svého Programového prohlášení na roky 2014 – 2018. Proto odbor životního prostředí zpracoval návrh koncepce programu „Čistá dvojka“ pro rok 2018, který zahrnuje území městské části Praha 2.  

Cílem programu v roce 2018 je:

 1. Informovat a vzdělávat občany Prahy 2 a povzbudit je k většímu zájmu o životní prostředí
 2. Zapojit a motivovat je k aktivnímu přístupu při udržování čistoty a úklidu
 3. Dlouhodobě podporovat aktivity zaměřené na zlepšování čistoty životního prostředí a kvality života

Smyslem programu je zajistit čisté životní prostředí na území Prahy 2 a nadále jej zlepšovat.

Nosnými tématy programu v roce 2018 jsou:

1) Létající sběrné dvory

 • Jedná se o akci, která navazuje na rok 2017. Budou realizována 4 stanoviště. Znovu také bude zajištěna služba donášky objemného odpadu od nemocných občanů a občanů s handicapem z okolních domů do přistavených kontejnerů.

    Velkoobjemové kontejnery

 • Nově se zařazují do programu velkoobjemové kontejnery. Je to doplnění služby, kterou poskytuje Hlavní město Praha. Počet přidělených kontejnerů ze systému města nestačí na pokrytí této služby na celý rok. Kontejnery „Čisté dvojky“ pokryjí službu v měsících červenci a srpnu.

2) Účast na outdoorových akcích

    Stánek programu Čistá dvojka bude umístěn na akcích:

 • Ekofestival (Den s Komwagem)
 • Vinobraní (nám. Míru)
 • Účast na akcích  se zaměřením blízkým programu Č2

3) Ekologická osvěta a výchova

 • zajištění a výroba stojin k podzemním kontejnerům s návodem k použití těchto kontejnerů

4) Parky

 • exkurze dětí z vybraných ZŠ do parku – poznávání stromů, informace o provozu parku a jak se chovat v parcích (zaměřeno na předcházení vandalismu v zeleni i na mobiliáři)

5) Sběr potravinářských olejů a tuků

 • jedná se o pokračování projektu z předchozích let
 • sběr a informační kampaň bude pokračovat i v roce 2018

6) Mobilní aplikace – třídění odpadu na Praze 2

 • jedná se o pilotní projekt – v roce 2017 byla uvedena do provozu mobilní aplikace o třídění odpadu do mobilních telefonů a tabletů (stanoviště nádob zakreslená v mapě vč. četnosti svozu a svozových dnů, termíny VOK, kontakty a provozní doba sběrných dvorů apod.)
 • v roce 2018 bude prováděna průběžná aktualizace dat a případná rozšíření a úpravy, informační kampaň bude probíhat po celý rok 2018

Na programu Čistá dvojka, stejně jako v minulých letech, spolupracují společnosti EKO-KOM a.s. a KOMWAG a.s.

 
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.