O projektu

Program „Čistá dvojka“ v roce 2020

RMČ Praha 2 zařadila realizaci programu Čistá dvojka do svého Programového prohlášení v letech 2018 – 2022.

Program je založen na souhrnu přehledných a velmi snadno dostupných informací pro občany a podnikatele. Jedním ze základních cílů je předání informací i těm rezidentům a návštěvníkům, kteří běžně informace tohoto typu nevyhledávají.

Cílem programu v roce 2020 je:

 1. Informovat a vzdělávat občany Prahy 2 a povzbudit je k většímu zájmu o životní prostředí
 2. Zapojit a motivovat je k aktivnímu přístupu při udržování čistoty a úklidu
 3. Dlouhodobě podporovat aktivity zaměřené na zlepšování čistoty životního prostředí a kvality života

Smyslem programu je zajistit čisté životní prostředí na území Prahy 2 a nadále jej zlepšovat.

Nosnými tématy programu v roce 2020 jsou:

Velkoobjemové kontejnery

 • v měsících červenci a srpnu bude na veřejné prostranství přistaveno celkem 46 kusů kontejnerů na 23 stanovišť, která občané znají. Možnost mít kontejner na objemný odpad v dosahu bydliště je stále občany vyžadována a pozitivně hodnocena.

 Účast na outdoorových akcích

 Stánek programu Čistá dvojka bude umístěn na akcích:

 • Ekofestival (Den s Komwagem - Perucká)
 • Vinobraní (nám. Míru)
 • Co prozradí klobouk (akce s Lesy hl. m. Prahy - Riegrovy sady)

Ekologická osvěta a výchova

 • propagace (dotisk letáků), materiály pro školy ke třídění odpadu

Parky

 • exkurze dětí z vybraných ZŠ do parku – poznávání stromů, informace o provozu parku a jak se chovat v parcích (zaměřeno na předcházení vandalismu v zeleni i na mobiliáři)

Sběr potravinářských olejů a tuků

 • jedná se o pokračování projektu z předchozích let
 • sběr a informační kampaň bude pokračovat i v roce 2020

 Mobilní aplikace – třídění odpadu na Praze 2

 • v roce 2017 byla uvedena do provozu mobilní aplikace o třídění odpadu do mobilních telefonů a tabletů (stanoviště nádob zakreslená v mapě vč. četnosti svozu a svozových dnů, termíny VOK, kontakty a provozní doba sběrných dvorů apod.)
 • v roce 2020 bude prováděna průběžná aktualizace dat, informační kampaň bude probíhat po celý rok 2020

Na programu Čistá dvojka, stejně jako v minulých letech, spolupracují společnosti EKO-KOM a.s. a KOMWAG a.s.

 
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.