O projektu

Program Čistá dvojka v roce 2017

Program Čistá dvojka navazuje na úspěšný projekt „Čistá dvojka“ z let 2009 – 2015. Rada městské části Praha 2 zařadila realizaci programu Čistá dvojka do svého Programového prohlášení na roky 2014 – 2018.

Cílem programu v roce 2017 je:

 1. Informovat a vzdělávat občany Prahy 2 a povzbudit je k většímu zájmu o životní prostředí
 2. Zapojit a motivovat je k aktivnímu přístupu při udržování čistoty a úklidu
 3. Dlouhodobě podporovat aktivity zaměřené na zlepšování čistoty životního prostředí a kvality života

Smyslem programu je zajistit čisté životní prostředí na území Prahy 2 a nadále jej zlepšovat.

Nosnými tématy programu v roce 2017 jsou:

1) Létající sběrné dvory

 • Jedná se o akci, která navazuje na rok 2016, ve kterém se Létající sběrné dvory na Praze 2 velice osvědčily. Bude realizováno 12 stanovišť. Znovu také bude zajištěna služba donášky objemného odpadu od nemocných občanů a občanů s handicapem z okolních domů do přistavených kontejnerů.

2) Účast na outdoorových akcích

Stánek programu Čistá dvojka bude umístěn na akcích:

 • Ekofestival (Den s Komwagem)
 • Vinobraní (nám. Míru)
 • Den Země v Riegrových sadech
 • Účast na akcích  se zaměřením blízkým programu Č2

3) Ekologická osvěta a výchova

 • Informační kampaň na téma „Čistota kolem stanovišť na separovaný sběr“
 • Tašky na třídění odpadu (set papír, plast a sklo) – budou k dispozici na stáncích Č2 a jako dárky pro děti ZŠ, které se zúčastní exkurze do parku
 • Zajištění a výroba stojiny k podzemním kontejnerům s návodem k použití těchto kontejnerů

4) Parky

 • exkurze dětí z vybraných ZŠ do parku – poznávání stromů, informace o provozu parku a jak se chovat v parcích (zaměřeno na předcházení vandalismu v zeleni i na mobiliáři)

5) Sběr potravinářských olejů a tuků

 • jedná se o pokračování pilotního projektu, v roce 2015 bylo rozmístěno 10 ks nádob na sběr olejů a tuků na veřejné prostranství (sběr olejů od občanů)
 • plánuje se rozmístění dalších nádob na vybraná stanoviště (10 ks)
 • sběr a informační kampaň bude pokračovat po celý rok 2017

6) Mobilní aplikace – třídění odpadu na Praze 2 – pilotní projekt

 • jedná se o pilotní projekt – v prvním pololetí roku 2017 bude připravena po aktualizaci dat ke stažení mobilní aplikace o třídění odpadu do mobilních telefonů a tabletů (stanoviště nádob zakreslená v mapě vč. četnosti svozu a svozových dnů, termíny VOK, kontakty a provozní doba sběrných dvorů apod.)¨
 • informační kampaň bude probíhat po celý rok 2017

7) Komunikační aktivity pro veřejnost

 • Aktivity zaměřené na posílení motivace veřejnosti ke třídění využitelných komunálních odpadů (včetně obalů) a BRKO (Biologicky rozložitelný komunální odpad = bioodpad) s cílem zvýšit účinnost a výtěžnost odděleného sběru u obyvatel. Dalším cílem je utvrdit obyvatelstvo v tom, že třídění odpadů a jejich využívání má smysl. Důraz bude kladen také na propagaci celého systému nakládání s komunálním odpadem a jeho jednotlivé části – sběr, dotřídění, využití (recyklace, kompostování, energetické využití )

Na programu Čistá dvojka, stejně jako v minulých letech, spolupracují společnosti EKO-KOM a.s., ASEKOL a.s. a KOMWAG a.s.

 

 

      

 

 
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.