Sběr kovů z domácností

Praha 2 má 12 stanovišť na sběr kovových obalů

Od 1. 8. 2016 je na území hl. m. Prahy postupně zaváděn sběr kovových obalů, které jsou do komplexního systému nakládání s komunálním odpadem začleněny jako další komodita tříděného odpadu.

Na území městské části Praha 2 jsou nádoby umístěny na 12 vybraných stanovištích.

V letošním roce se odbor životního prostředí pokusí najít další vhodná místa pro umístění těchto nádob. O třídění tohoto druhu odpadu je zájem, proto MHMP nabídl možnost zvýšení počtu stanovišť.

Do označených nádob o objemu 240 litrů je možné odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů atd.

Naopak do těchto nádob nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů atd.

 

 

číslo stanoviště

adresa

 

1

0002/067

Boženy Němcové 9

Nové Město

2

0002/032

Fügnerovo nám. 5

Nové Město

3

0002/053

Koperníkova 1

Vinohrady

4

0002/066

Krkonošská 2

Vinohrady

5

0002/052

Lublaňská 1

Vinohrady

6

0002/025

Sekaninova 30

Nusle

7

0002/039

Slavojova x Čiklova

Nusle

8

0002/092

Slezská 9

Vinohrady

9

0002/054

Římská 6

Vinohrady

10

0002/76

Václavská 20

Nové město

11

0002/016

Vinohradská 38

Vinohrady

12

0002/073

Vratislavova 16

Vyšehrad

 

 

 

Sběr olejů a tuků z domácností v Praze 2

Na území městské části Praha 2 jsou umístěny nádoby na sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností. Projekt programu Čistá dvojka, který radnice Prahy 2 úspěšně provozuje již několik let v zájmu zkvalitnění životního prostředí, má napomoci snížit zatížení kanalizace oleji a odevzdat je k dalšímu zpracování.

 

Černé nádoby s hnědým víkem jsou zřetelně označeny polepem s návodem. Jsou uzamčeny, aby se zamezilo vhazování nepatřičného odpadu, ale také manipulaci s obsahem. Umístěny jsou na deseti stanovištích:

  • Pod Slovany – Plavecká (Nové Město) 
  • Koubkova 1 (Nové Město)
  • Václavská 20 (Nové Město)
  • Sekaninova 30 (Nusle)
  • Sázavská 13 (Vinohrady)
  • Vinohradská 38 (Vinohrady)
  • Londýnská – Záhřebská (Vinohrady)
  • Polská 4 (Vinohrady)
  • U Kanálky 8 (Vinohrady)
  • Vratislavova 16 (Vyšehrad)

Jak správně postupovat? Použitý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a tyto následně odnést do speciálně označených nádob! Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!!!

Jak se využívají použité oleje a tuky? Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina i přes svou již sníženou kvalitu v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel a zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie.  (zdroj: http://www.vikinggroup.cz/o_nas.htm )

  

Více informací k projektu obdržíte na bezplatné Infolince Ulice Prahy 2 - 800 879 222, infolinka@praha2.cz

Technicky projekt zajišťuje: Komwag, podnik údržby a čistoty města, a.s., tel. 236 040 000, komwag@komwag.cz

 

 

 

 
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.