Akce

Městská část Praha 2 se dlouhodobě potýká s nepořádkem na stanovištích nádob na tříděný odpad umístěných na veřejném prostranství. Nejhorší situace je na Vinohradech. Proto se rozhodla postupně veřejná stanoviště rušit. Ovšem pouze za předpokladu, že se podaří umístit nádoby na třídění do většiny bytových domů v dosahu těchto stanovišť. Je to běh na dlouhou trať, ale možnosti tu jsou.

V první fázi potřebujeme vědět, kolik majitelů domů bude mít o tuto službu zájem, abychom mohli projednat s Magistrátem hl. m. Prahy možnost financování a termíny schválení žádostí.

Nádoby na odpad, vč. obsluhy a likvidace odpadu jsou hrazeny hlavním městem. Zpoplatněno je pouze přistavení nádob ke svozu, pokud ho majitel domu požaduje. Nádoby na tříděný odpad nezapáchají, takže obyvatelé domu nemusí mít obavu z jejich umístění v domě nebo na dvoře.

Podmínkou získání těchto nádob je:

1) nádoby musí být umístěny ve vnitřním vybavení domu (chodba, sklep, průjezd, dvůr apod.)

2) jsou určeny pouze obyvatelům domu (ne pro provozovny a živnosti, pokud v domě jsou)

3) žádat o nádoby může vlastník domu nebo jím pověřený správce

Prioritně budou vyřizovány žádosti vlastníků v nejvíce zatížených ulicích Vinohrad.

Pokud máte zájem o tuto službu, a jste vlastník nebo správce domu, obraťte se na Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 2 a to:

1) telefonicky na bezplatnou Infolinku Ulice Prahy 2 – 800 879 222

2) e-mailem  infolinka@praha2.cz  do předmětu napište „VNITŘNÍ SEPARACE 2019“

3) přes kontaktní formulář na www.cistadvojka.cz do předmětu napište „VNITŘNÍ SEPARACE 2019“

4) písemně na adresu úřadu ÚMČ Praha 2, Odbor životního prostředí, nám. Míru 20, 120 00 Praha 2

Všem majitelům domů, kteří se na odbor životního prostředí obrátí, poskytneme bližší informace k vyřizování žádostí.

Ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. byla vyvinuta pro program Čistá dvojka mobilní aplikace ke třídění odpadu na Praze 2.

Aplikace je volně ke stažení na Google Play i App Store – Třídění odpadu v Praze 2 (Města třídí). K aplikaci byly vytištěny propagační tiskoviny s QR kódem pro snadnější stažení do mobilních telefonů a tabletů. Tyto materiály jsou k dispozici v informačních kancelářích úřadu a na stáncích Čisté dvojky. QR kód je vyroben i ve formě samolepky. Po zimním období bude nalepen na nádoby na tříděný odpad.

V aplikaci naleznete seznam stanovišť nádob na tříděný odpad, četnost jejich vývozu i možnost nahlášení plného nebo poškozeného kontejneru. Jsou tam i termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů, mobilních sběrných dvorů a mobilních kontejnerů na textil. Součástí aplikace je mapa se zákresem těchto stanovišť a s umístěním košů na psí exkrementy.

Bližší informace dostanete na bezplatné infolince 800 879 222.

   

Od 1. 1. 2018 bylo na území Prahy 2 umístěno dalších 10 nádob na sběr kovových obalů, které jsou do komplexního systému nakládání s komunálním odpadem začleněny jako další komodita tříděného odpadu. Celkem je tedy v ulicích 22 těchto nádob, vyváží se  1 x za 14 dní.

Do označených nádob o objemu 240 litrů je možné odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů atd.

Naopak do těchto nádob nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů atd.

Stanoviště nádob na kovové obaly

1 Boženy Němcové 1879/9 13 Bělehradská 407/22
2 Fügnerovo náměstí 1866/5 14 Bruselská 635/2 (Šafaříkova)
3 Koperníkova 1122/1 15 Jaromírova 91/65
4 Krkonošská 1529/2 16 Kladská 1279/17 (Korunní)
5 Bělehradská 47 (od 1.5.2019) 17 Korunní 588/4
6 Římská 72/6 18 Legerova 1646/37
7 Sekaninova 1087/30 19 Londýnská 782/34
8 Slavojova 104/24 20 nám. Jiřího z Poděbrad 1318/1
9 Slezská 2000/9 21 Pod Slovany 1977/4
10 Václavská 2073/20 22 Sekaninova 447/14
11 Vinohradská 1971/38    
12 Vratislavova 26/16    

 

Stránky

 
 

Najdete nás i na

Kontaktujte nás

Adresa

Městská část Praha 2
Nám. Míru 20
120 39 Praha 2

Tel: 236044246, 236044215

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.