menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu hlavní strana info o projektu akce projektu partneři projektu adopce a patronáty pro majitele psů trideni-odpadu nelegální reklama kontakty napsali o nás archiv další
má MČ Praha 2 nový klub Dvojka pro seniory?
menu menu menu dvojka proti graffiti mapa čistá dvojka kvíz

Třídění odpadů

čára

Proč se odpady třídí
Jak třídit
Jaké odpady se dají třídit?
Co patří do barevných kontejnerů?
Modrý kontejner ? papír všeho druhu
Zelený a bílý kontejner ? skleněné království
Žlutý kontejner - plasty
Oranžový kontejner ? nápojové kartony
Třídění odpadu na území MČ Praha 2
Přehled objemů vytříděných druhotných surovin ze systému MHMP na území MČ Praha 2
 
 
Proč se odpady třídí

Většina věcí, které už nám dosloužily a vyhazujeme je jako odpad, je zdrojem cenných surovin pro výrobu nových výrobků. Staré lahve, noviny, obaly, sáčky, plastové kbelíky, krabice od mléka, atd. - to všechno jsou využitelné odpady. Aby mohly dále sloužit a ne bez užitku skončit na skládce, je potřeba je roztřídit podle základních materiálů již v místě vzniku ? ve vaší domácnosti. Roztříděný odpad pak odnesete do barevných kontejnerů, které určitě najdete v okolí vašeho domu. Odpad z barevných kontejnerů pak popeláři odvezou na dotřiďovací linky v Praze na papír, nápojové kartony a plasty a linku na sklo, která je u Příbrami.
Na linkách se vaše odpady dále třídí. Pracovníci je na pásech dále dotřiďují na různé druhy papíru (noviny, časopisy, karton a lepenka, směsný papír) a plastů (PET lahve barevné a čiré, fólie podle barev, obaly od drogerie, směsné plasty apod.). Takto roztříděné odpady, zbavené nežádoucích příměsí, se lisují do balíků standardizovaných rozměrů. Z odpadů se tak stanou druhotné suroviny, které používají zpracovatelé do výrob jako náhradu primárních surovin.

Čím lépe odpady doma roztřídíte, tím více kvalitních druhotných surovin se z nich vyrobí. O nekvalitní druhotné suroviny nemají zpracovatelé zájem! V současné době, kdy klesla poptávka po druhotných surovinách, je potřeba zajistit jejich kvalitu více než předtím. Jen tak je možné odpady dále využít.

Kromě všeobecně známých odpadů jako je papír nebo plasty, se ale také třídí a využívají další odpady- bioodpady se částečně kompostují nebo se z nich vyrábí bioplyn. I směsné odpady z černých nebo šedých kontejnerů se v Praze využívají ? v malešické spalovně se z nich vyrobí teplo a energie pro Prahu.

Jak třídit

Někteří z nás berou třídění odpadů jako samozřejmost, jiní se snaží třídit, ale stále mají v některých znalostech mezery. A někteří z nás se třídění bojí, že se jedná o složitou věc. Omyl! Stačí znát jen pár základních zásad a třídění odpadů se může stát běžnou součástí každodenního života.
Pro všechny je tu shrnutí hlavních informací ohledně třídění odpadů. Pokud budete mít po přečtení těchto řádek jakékoliv nejasnosti, zeptejte se nás, rádi vám poradíme jak na to!

Jaké odpady se dají třídit?

Třídit se dá skoro vše. Plasty, sklo, papír, nápojové kartony, kovy, elektroodpad, baterie, nebo bioodpad, ale také objemný odpad jako je starý nábytek nebo textil. Kdybychom odpady netřídili, časem by nás odpad zavalil a to doslova! Každý v průměru vyprodukujeme ve svých domácnostech až 290 kg odpadu za rok. Představte si, jak by to vypadalo bez zajištění správného nakládání s odpady.

A jaké odpady se třídí ve vašem městě? Praha 2 zajišťuje pro svoje občany oddělený sběr plastů, papíru, barevného a čirého skla, nápojových kartonů do barevných kontejnerů a popelnic. Na území Prahy 2 funguje také zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů (kromě obchodů se dají odevzdat do sběrného dvora) a baterií. Město umožňuje svým občanům zbavit se starého vybavení bytu, nebezpečných odpadů (třeba zbytků barev) a bioodpadu.

Podrobnosti o systému třídění odpadů v Praze 2 se dozvíte na úřadě Městské části Prahy 2, odboru životního prostředí nebo na internetových stránkách Prahy 2, které jsou www.praha2.cz. Můžete tak zjistit, jaké odpady se u vás třídí, jak častý je odvoz kontejnerů, kdo je za odvoz odpovědný a třeba taky co se s odpady dále děje. Pokud si nevíte s něčím rady, zavolejte na bezplatnou infolinku 800 879 222, tam vám poradí. Začneme tzv. materiálově využitelnými odpady. Ty se sbírají do barevných kontejnerů.

Co patří do barevných kontejnerů?

Modré, žluté, zelené (bílé) a oranžové kontejnery nebo popelnice potkáte na ulicích Prahy 2 zcela běžně. Pokud je nenajdete na ulici, určitě se skrývají uvnitř činžovních domů. Rozmístění kontejnerů je složitá věc, nemůžete je dát kamkoliv. Mapu sběrných hnízd /jak se skupině sběrových nádob říká), najdete na www.cistadvojka.cz.

Co do kterých nádob patří? Nejrychlejší informace najdete přímo na nádobách. Na kontejnerech a popelnicích jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do kontejneru patří a co ne.

Zde můžete vidět ukázky nálepek, které můžete vidět na sběrných nádobách:

nálepka - papír nálepka - plasty nálepka - barevné sklo nálepka - bílé sklo nálepka - papír

Důležité také je, abyste vhazovali tříděný odpad do barevných kontejnerů neznečištěný. Neznamená to, že musíte každý tříděný odpad pečlivě vymývat. Mastné papíry nebo třeba kelímky s polovinou jogurtu či sklenici se zbytkem marmelády neumí na třídící lince nikdo zpracovat (a ani je zpracovávat nechce! Chtěli byste takové odpady ručně třídit?) Do sběrných nádob stačí vhodit řádně vyprázdněný obal.

Modrý kontejner ? papír všeho druhu

ANO
Hodit sem můžete například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy ? ovšem bez vazeb. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujte pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Nevhazujte sem ani ruličky od toaletního papíru nebo obaly od vajíček. Tyto materiály mají velmi krátké papírové vlákno, které nelze už nadále recyklovat. Je lepší z nich vyrobit energii ve spalovně.

modrý kontejner

Papírové věci pozná každý z nás. U obalů z papíru to je jednodušší ? obaly bývají většinou označeny značkami:

papír - značky

Co se z papíru vyrábí a jak se recykluje?

V České republice se papír sbírá a využívá jako druhotná surovina už desítky let. Je to tradice z dob našich babiček a dědů. Papír se sbíral převážně prostřednictvím výkupen a sběren a na školách. Dnes se převážná většina papíru z domácností sbírá systémem modrých kontejnerů v ulicích. Výkupny a školní sběry jsou jen doplňkem sběru. Díky sběru a využití papíru se ročně ušetří velké množství energie, vody a dřeva , potřebné pro výrobu nového papíru.

Jak se papír recykluje?

Vytříděný sběrový papír se zpracovává převážně v papírnách, i když možností zpracování papíru je víc. Dá se říci, že drtivá většina papíru, který si můžete běžně koupit, obsahuje podíl sběrového-recyklovaného papíru. Sběrový papír z kontejnerů se ve většině případů používá na výrobu lepenky. Princip recyklace papíru je velmi jednoduchý. V papírnách se sběrový papír tzv. rozvlákňuje. Nasype se do velké nádrže s vodou, která funguje jako velký mixér a několik desítek minut se pořádně mixuje. Starý papír se při tomto procesu rozpadne až na jednotlivá vlákna, která plavou ve vodě. Takto vzniklá směs se pak na speciálních strojích zbavuje drobných nečistot, jako jsou kancelářské sponky, prach apod. Vyčištěná směs je již základní surovinou pro výrobu papíru, která se skladuje ve velkých zásobnících za stálého promíchávání. Výroba papíru pak spočívá v nanášení této směsi na papírenské síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru. Nejdůležitějším procesem je pak sušení papíru, protože při nanášení na síto obsahuje papírovina 99% vody a vyrobený papír může obsahovat vody jen 7%. Proto je papírenský stroj dlouhý několik desítek metrů a je plný různých lisů a dalších zařízení, které papír suší. Pro zvýšení kvality papíru se do směsi přidávají různá plnidla nebo bělidla jako kaolín, nebo klih apod.

Co se z papíru vyrábí?

Opět papír. Papír se dá recyklovat až 7x, velmi ceněnou komoditou na sběr papíru je nápojový karton, ten má totiž dlouhé papírové vlákno, které se dá několikrát recyklovat. Naopak, ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček už znovu recyklovat nejdou.

Zelený a bílý kontejner ? skleněné království

ANO
Do zeleného kontejneru můžete vhazovat barevné sklo (lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, konzervárenské sklo od marmelád, zavařenin apod,), v některých městech sem patří také čiré sklo - je důležité sledovat značení na nádobách. Pokud máte ve svém okolí vedle zeleného i bílý kontejner, vhazujte sem čiré sklo a do zeleného kontejneru sklo barevné. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Nenechte se zmást, že se jedná o bezbarvé sklo. Autoskla odevzdejte v servisech. Sklo zbytečně nerozbíjejte ? nezapomeňte, že se dále třídí!

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán (rozbitý talíř nebo hrnek by zničil vsádku skla do sklářské pece), autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné sklo (v ČR některé pivní lahve) nepatří do tříděného odpadu, ale zpět do obchodu!

zelený kontejner

Obaly ze skla bývají označeny značkami:

sklo - značky

Co se ze skla vyrábí a jak se recykluje?

Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo - lahve na minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. Většina yytříděného skla se zpracovává v ČR ve dvou velkých sklárnách, na Teplicku a na jižní Moravě. Sklárny mají přísné požadavky na kvalitu skleněného střepu vyrobeného z vašich odpadů. Proto je potřeba dodržovat pokyny na kontejnerech a odkládat do nich jen to správné sklo. Sklo se dále používá jako používá jako přísada do speciálních druhů betonů, do brusných hmot, stavebních izolací apod. Tříděný skleněný odpad představuje ve sklárnách obrovské úspory energií a také náhradu primárních surovin. Do vsádky může přijít podle technologie 60 ? 85 % tříděného skla.

Co se ze skla vyrábí a jak se recykluje?

Vytříděný sběrový papír se zpracovává převážně v papírnách, i když možností zpracování papíru je víc. Dá se říci, že drtivá většina papíru, který si můžete běžně koupit, obsahuje podíl sběrového-recyklovaného papíru. Sběrový papír z kontejnerů se ve většině případů používá na výrobu lepenky. Princip recyklace papíru je velmi jednoduchý. V papírnách se sběrový papír tzv. rozvlákňuje. Nasype se do velké nádrže s vodou, která funguje jako velký mixér a několik desítek minut se pořádně mixuje. Starý papír se při tomto procesu rozpadne až na jednotlivá vlákna, která plavou ve vodě. Takto vzniklá směs se pak na speciálních strojích zbavuje drobných nečistot, jako jsou kancelářské sponky, prach apod. Vyčištěná směs je již základní surovinou pro výrobu papíru, která se skladuje ve velkých zásobnících za stálého promíchávání. Výroba papíru pak spočívá v nanášení této směsi na papírenské síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru. Nejdůležitějším procesem je pak sušení papíru, protože při nanášení na síto obsahuje papírovina 99% vody a vyrobený papír může obsahovat vody jen 7%. Proto je papírenský stroj dlouhý několik desítek metrů a je plný různých lisů a dalších zařízení, které papír suší. Pro zvýšení kvality papíru se do směsi přidávají různá plnidla nebo bělidla jako kaolín, nebo klih apod.

Žlutý kontejner - plasty

ANO
fólie, pytlíky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků. pěnový polystyren v menších kusech, balící fólie od spotřebního zboží, obaly z CD disků, polámané plastové věci.

NE
Mastné obaly se zbytky potravin nebo jakýchkoliv přípravků, obaly od žíravin a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky .

žlutý kontejner

Plastových věcí je obrovská spousta. Každoročně vznikají nové druhy plast. Naštěstí většina z nich je recyklovatelných. Do žlutých kontejnerů by neměly přijít výrobky z PVC ? to sice je samotné velmi dobře recyklovatelné, ale špatně se poznává a zpracovatelé běžných druhů plastů ho nechtějí. Obaly z plastů mohou být označeny:

plasty - značky

Co se z plastů vyrábí a jak se recykluje?

Recyklace plastů není úplně jednoduchá. Je to dáno zejména materiálovou rozmanitostí, to znamená, že není plast jako plast. Prohlédnete-li si obaly, ve kterých máte doma potraviny nebo kosmetiku, zjistíte, že se liší chemickým složením, tvarem, barvou. Proto se plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, dotřiďují na dotřiďovací lince. Ze směsi plastů putující na pásu se ručně vybírají PET láhve, nádobky, fólie, pěnový polystyren a další druhy, které mají speciální samostatné zpracování. Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří . Výsledkem tohoto procesu jsou pak balíky slisovaných plastů, které již mají stejné chemické složení a dopravují se tak dále k zpracovatelům, kteří se specializují na dané druhy plastů. Zpracovatelů plastů je několik desítek v celé republice a to včetně zpracování PET lahví na nové lahve anebo na textilní vlákno.

Recyklace plastů

Výsledkem recyklace plastů bývá ve většině případů tzv. regranulát, což je vstupní surovina pro výrobu nových plastů. Plasty se totiž většinou vyrábějí z malých peciček materiálu (granulátu), který se zahřívá a pak vytlačuje do forem. Regranulát je vlastně stejná vstupní surovina, která však nebyla vytvořena z ropy, ale z vytříděného odpadu. Na regranulát se zpracovávají zejména fólie a obaly od potravin. Regranuláty z odpadních plastů najdete ve většině nových plastových výrobků (třeba v PET lahvích je používá 10-30 % regranulátu ze starých PET lahví). V České republice existuje několik firem, která dokáží zpracovávat pěnový polystyren do izolačních tvárnic případně lehčeného betonu a dalších tepelných izolací. Několik českých výrobců, dokáže zpracovat směs plastů na hotové výrobky. Tam se z plastových odpadů vyrábí stavební a zahradní prvky. (např. ploty, zámkovou či zatravňovací dlažbu, zahradní kompostér a další výrobky), které mohou nahradit dřevo, nebo betonové výrobky. Z plastů vyrábějí vlákna a z nich pak koberce nebo děvy. Z plastů jsou vyrobené i výplně do aut. Z plastových pytlíků, fólií nebo tašek se vyrábí opět fólie nebo se stávají součástí alternativního paliva pro cementárny a další provozy. To platí především u plastů nižší kvality. Z tvrdých obalů, ze kterých je vyrobeno především drogistické zboží, se dělají palety na zboží. Pro zajímavost je třeba dodat, že víčka od PET lahví patří mezi plasty vyšší kvality

Oranžový kontejner ? nápojové kartony

ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležitá je opět označení sbírané komodity nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem krabice od džusů, vína, rajských protlaků, mléka mléčných výrobků. Kartony je třeba řádně zmáčknout a pokud jsou silně znečištěny, tak i vypláchnout

NE
Nepatří sem: ?měkké? sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku.

oranžový kontejner

Nápojový karton je označen značkou C/PAP, což znamená, že se jedná o obal z kombinovaného materiálu. Ovšem ne všechny obaly s tímto značením patří do oranžových kontejnerů! Nápojový karton, který se třídí, je pevný obal, většinou určen na nápoje.

Recyklace nápojových kartonů

Přestože jsou nápojové kartony složeny z různých materiálů, jsou konstruovány tak, aby byly i recyklovatelné. Pro recyklaci nápojových kartonů je podstatná papírová část. Na celém světě totiž nápojové kartony recyklují převážně papírny. Papírny zpracovávají nápojové kartony stejně jako sběrový papír, tedy rozmixují jej ve vodní lázni. Vysoce kvalitní papírová vlákna se pak použijí na výrobu jiných papírových obalů. Zbylý polyetylén a hliník se pak použije např. jako palivo do cementáren nebo se zpracovává na další výrobky. V České republice se recyklací nápojových kartonů zabývá několik papíren. Druhou možností recyklace nápojových kartonů je výroba stavebních desek. V tomto případě se nápojové kartony rozdrtí, vyperou, usuší a pak se při teplotách okolo 200°C lisují do desek. Tyto desky mají mnoho vlastností podobných sádrokartonu a mají i podobné využití. Výroba desek z nápojových kartonů je populární v celé Evropě. Továrna se stejným zaměřením funguje i na jižní Moravě v Hrušovanech u Brna.

Třídění odpadu na území MČ Praha 2

V rámci systému sběru tříděného odpadu je na Praze 2 rozmístěno 87 stanovišť s kontejnery na tříděný odpad – na papír, plasty, sklo barevné, sklo čiré a nápojové kartony. Z toho je 12 přebudováno na podzemní stanoviště. U parku Karlovo nám. bylo v rámci rekonstrukce kolektoru Vodičkova vytvořeno před několika lety první podzemní stanoviště s kontejnery na papír a plasty. Následovala stanoviště Francouzská-Budečská, náměstí Míru, Ostrčilovo náměstí, Římská za Vinohradským divadlem, , Sarajevská roh Rejskova, Španělská, Tylovo náměstí, Polská, Trojická 5 v zatím poslední dvě stanoviště v ul. Anglická a Svatoplukova. Na všech těchto stanovištích jsou kontejnery na papír, plasty, sklo barevné i čiré a nově na  nápojový karton (pouze stanoviště Svatoplukova, Anglická). Tento typ stanoviště má velkou výhodu v tom, že pod povrchem je kontejner až 3 x větší než ty obvyklé (3 m³) a i z estetického hlediska je pro městskou zástavbu v památkové rezervaci i zóně vhodnější.
Vývoz nádob jednotlivých složek tříděného odpadu je nastaven tak, aby na stanovištích nevznikaly zbytečné skládky. Proto se na některých nejvíce vytížených stanovištích vyváží např. papír i plasty až 7 x týdně. Z důvodu nedostatku místa, nemůže MČ Praha 2 vytvářet nová sběrná stanoviště na veřejných prostranstvích, proto jde cestou navyšování svozů (záleží vždy na dostatku finančních prostředků Magistrátu hl. m. Prahy, který vývozy nádob hradí).
Největším současným problémem stanovišť tříděného odpadu je zneužívání systému živnostníky, kteří nemají smlouvu s Hl. m. Prahou, a nepořádek, který neustále na těchto stanovištích vzniká.

Přehled objemů vytříděných druhotných surovin ze systému MHMP na území MČ Praha 2

 

 

Rok

Množství vytříděných složek v t

Celkem

Papír

Plasty

Sklo barevné

Sklo bílé

Tetrapak

2015

1043

558

754

172

23

2550

 

© Alfa Medimedia 2009