menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu hlavní strana info o projektu akce projektu partneři projektu adopce a patronáty pro majitele psů trideni-odpadu nelegální reklama kontakty napsali o nás archiv další
má Praha 2 rozlohu 418 ha?
menu menu menu dvojka proti graffiti mapa čistá dvojka kvíz

Partneři projektu

čára
MČ Praha2

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, jehož služeb mohou na základě smlouvy využít výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zajišťování chodu systému zpětného odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

 

čára
EKOKOM

autorizovaná obalová společnost, zajišťující sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, a tím její další efektivní recyklaci.

čára
KOMWAG

poskytuje služby v oblasti odpadového hospodářství obsahující celé spektrum činností od obsluhy a instalování sítí odpadkových košů přes kontejnerů na odpad až po likvidace černých skládek.

čára
© Alfa Medimedia 2009