menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu hlavní strana info o projektu akce projektu partneři projektu adopce a patronáty pro majitele psů trideni-odpadu nelegální reklama kontakty napsali o nás archiv další
se Karlovo náměstí původně jmenovalo Tržiště velké?
menu menu menu dvojka proti graffiti mapa čistá dvojka kvíz

Nelegální reklama

čára
Reklamní smog halí uliční mobiliář. Je třeba začít důkladně větrat, zní z radnice Prahy 2.

(Praha 22. dubna 2014) Znečištění ulic promlouvá v mnoha podobách. Některá znečištění jsou uklízena pravidelně a některá zůstávala vlastníky znečištěného zařízení dlouhodobě bez povšimnutí. Všudypřítomný prach nebo nečistoty z dopravy jsou uklízeny v rámci pravidelných komplexních úklidů. V centru Prahy existuje i další znečištění, které výrazně přispívá k neuspokojivému vzhledu ulic. Jedním z nich je černá reklama v podobě papírových plakátů a samolepek. Tento typ černé reklamy se plíživým pohybem rozrůstá po uličním zařízení. Za jeho stav odpovídá vlastník resp. správce, bez ohledu na původce černé reklamy. S ohledem na četnost a vyvedení se dá bez nadsázky hovořit o reklamním smogu, dusící ulice Prahy 2. A právě na tento typ znečištění ulic, se zaměřila radnice městské části Praha 2 v rámci programu Čistá dvojka.


Problematika černé reklamy byla v březnu na území Prahy 2 pečlivě monitorována, s cílem zajištění aktuálních informací, typech černé reklamy, vytipování nejznečištěnějších ulic a dohledání vlastníků jednotlivých zařízení. Po několikadenních místních šetřeních je jednoznačné, že ulice druhého pražského obvodu zužují v této souvislosti především papírové plakáty formátu A1 a také samolepky nejrůznějších tvarů. Nejčastějším výskytem jsou lampy veřejného osvětlení ve správě společnosti Eltodo, sloupy tramvajového vedení Dopravního podniku, případně zařízení a dopravní značení Technické správy komunikací.


Vzhled a stav objektů v jejich správě neodpovídá jejich umístění v Pražské památkové rezervaci v Novém Městě a Vyšehradě, či památkových zónách na Vinohradech a Nuslích. Stav včetně vzhledu často ani neodpovídá platnému kolaudačnímu rozhodnutí. Na druhou stranu bývají předmětná zařízení osazena legálním reklamním zařízením, které generuje zisk. Ten by měl být využit na údržbu zařízení i na odstraňování nepovoleného výlepu.


„Se stavem, kdy povolená reklama těží zisk díky svému umístění v centrální části města, avšak zařízení vykazuje známky dlouhodobého zanedbání údržby, se nechceme ani nemůžeme smířit. Proto jsme oslovili zástupce vlastníků takto postiženého zařízení s výzvou k nápravě.“ – uvedl zástupce starostky pro oblast životního prostředí, Václav Vondrášek.


Praha 2 nyní vyčká, jak se k dlouhodobě neřešené problematice, vlastníci, či pověření správci dotčených zařízení postaví. „Věřím, že jsme naší pečlivou přípravou, fotodokumentací a argumenty, vyvolali u vlastníků zařízení zájem věc efektivně řešit. Praha 2 je připravena ke spolupráci. Suplovat však plnění povinností spojených s  údržbou vzhledu zařízení, není možné“, říká místostarosta Vondrášek. Více o projektu najdete na webové stránce www.cistadvojka.cz.

čára
rozvodná skříň
rozvodná skříň
sloup veřejného osvětlení
sloup veřejného osvětlení
sloup trakčního vedení
sloup trakčního vedení
© Alfa Medimedia 2009