menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu hlavní strana info o projektu akce projektu partneři projektu adopce a patronáty pro majitele psů trideni-odpadu nelegální reklama kontakty napsali o nás archiv další
MČ Praha 2 pořádá v parcích cvičení pro maminky a seniory?
menu menu menu dvojka proti graffiti mapa čistá dvojka kvíz

Nelegální reklama

čára
Reklamní smog halí uliční mobiliář. Je třeba začít důkladně větrat, zní z radnice Prahy 2.

(Praha 22. dubna 2014) Znečištění ulic promlouvá v mnoha podobách. Některá znečištění jsou uklízena pravidelně a některá zůstávala vlastníky znečištěného zařízení dlouhodobě bez povšimnutí. Všudypřítomný prach nebo nečistoty z dopravy jsou uklízeny v rámci pravidelných komplexních úklidů. V centru Prahy existuje i další znečištění, které výrazně přispívá k neuspokojivému vzhledu ulic. Jedním z nich je černá reklama v podobě papírových plakátů a samolepek. Tento typ černé reklamy se plíživým pohybem rozrůstá po uličním zařízení. Za jeho stav odpovídá vlastník resp. správce, bez ohledu na původce černé reklamy. S ohledem na četnost a vyvedení se dá bez nadsázky hovořit o reklamním smogu, dusící ulice Prahy 2. A právě na tento typ znečištění ulic, se zaměřila radnice městské části Praha 2 v rámci programu Čistá dvojka.


Problematika černé reklamy byla v březnu na území Prahy 2 pečlivě monitorována, s cílem zajištění aktuálních informací, typech černé reklamy, vytipování nejznečištěnějších ulic a dohledání vlastníků jednotlivých zařízení. Po několikadenních místních šetřeních je jednoznačné, že ulice druhého pražského obvodu zužují v této souvislosti především papírové plakáty formátu A1 a také samolepky nejrůznějších tvarů. Nejčastějším výskytem jsou lampy veřejného osvětlení ve správě společnosti Eltodo, sloupy tramvajového vedení Dopravního podniku, případně zařízení a dopravní značení Technické správy komunikací.


Vzhled a stav objektů v jejich správě neodpovídá jejich umístění v Pražské památkové rezervaci v Novém Městě a Vyšehradě, či památkových zónách na Vinohradech a Nuslích. Stav včetně vzhledu často ani neodpovídá platnému kolaudačnímu rozhodnutí. Na druhou stranu bývají předmětná zařízení osazena legálním reklamním zařízením, které generuje zisk. Ten by měl být využit na údržbu zařízení i na odstraňování nepovoleného výlepu.


„Se stavem, kdy povolená reklama těží zisk díky svému umístění v centrální části města, avšak zařízení vykazuje známky dlouhodobého zanedbání údržby, se nechceme ani nemůžeme smířit. Proto jsme oslovili zástupce vlastníků takto postiženého zařízení s výzvou k nápravě.“ – uvedl zástupce starostky pro oblast životního prostředí, Václav Vondrášek.


Praha 2 nyní vyčká, jak se k dlouhodobě neřešené problematice, vlastníci, či pověření správci dotčených zařízení postaví. „Věřím, že jsme naší pečlivou přípravou, fotodokumentací a argumenty, vyvolali u vlastníků zařízení zájem věc efektivně řešit. Praha 2 je připravena ke spolupráci. Suplovat však plnění povinností spojených s  údržbou vzhledu zařízení, není možné“, říká místostarosta Vondrášek. Více o projektu najdete na webové stránce www.cistadvojka.cz.

čára
rozvodná skříň
rozvodná skříň
sloup veřejného osvětlení
sloup veřejného osvětlení
sloup trakčního vedení
sloup trakčního vedení
© Alfa Medimedia 2009