menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu hlavní strana info o projektu akce projektu partneři projektu adopce a patronáty pro majitele psů trideni-odpadu nelegální reklama kontakty napsali o nás archiv další
nejznámější původní název Karlova náměstí je Dobytčí trh?
menu menu menu dvojka proti graffiti mapa čistá dvojka kvíz

Info o projektu

čára

Program Čistá dvojka v roce 2016

 

Program Čistá dvojka navazuje na úspěšný projekt „Čistá dvojka“ z let 2009 – 2015. Rada městské části Praha 2 zařadila realizaci programu Čistá dvojka do svého Programového prohlášení na roky 2014 – 2018.

 

Cílem programu v roce 2016 je:

 

1)    Informovat a vzdělávat občany Prahy 2 a povzbudit je k většímu zájmu o životní prostředí

2)    Zapojit a motivovat je k aktivnímu přístupu při udržování čistoty a úklidu

3)    Dlouhodobě podporovat aktivity zaměřené na zlepšování čistoty životního prostředí a kvality života

 

Smyslem programu je zajistit čisté životní prostředí na území Prahy 2 a nadále jej zlepšovat.

 

Cílem programu v roce 2016 je:

 

4)    Informovat a vzdělávat občany Prahy 2 a povzbudit je k většímu zájmu o životní prostředí

5)    Zapojit a motivovat je k aktivnímu přístupu při udržování čistoty a úklidu

6)    Dlouhodobě podporovat aktivity zaměřené na zlepšování čistoty životního prostředí a kvality života

 

Smyslem programu je zajistit čisté životní prostředí na území Prahy 2 a nadále jej zlepšovat.

 

Nosnými tématy programu v roce 2016 jsou:

 

1) Létající sběrné dvory

 

 • Jedná se o akci, která navazuje na rok 2015, ve kterém se Létající sběrné dvory na Praze 2 velice osvědčily. Bude realizováno 14 stanovišť. Znovu také bude zajištěna služba donášky objemného odpadu od nemocných občanů a občanů s handicapem z okolních domů do přistavených kontejnerů.

Finančně se na realizaci podílí MČ (9 stanovišť), EKO-KOM, a.s. (3 stanoviště), Komwag , a.s. (1 stanoviště) a Asekol, a.s. (část 1 stanoviště).

 

2) Účast na outdoorových akcích

 

Stánek programu Čistá dvojka bude umístěn na akcích:

 • Den s Komwagem
 • vinobraní (nám. Míru)
 • účast na akcích  se zaměřením blízkým programu Č2

 

3) Ekologická osvěta a výchova

 

 • zajištění a výroba stojin k podzemním kontejnerům s návodem k použití těchto kontejnerů
 • tašky na třídění odpadu
 • zábavně vzdělávací akce pro ZŠ – „Pomáháme s Komwagem“

 

4) Parky

 

 • exkurze dětí z vybraných ZŠ do parku – poznávání stromů, informace o provozu parku a jak se chovat v parcích (zaměřeno na předcházení vandalismu v zeleni i na mobiliáři)

 

 

5) Sběr potravinářských olejů a tuků – pilotní projekt

 

 • jedná se o pokračování pilotního projektu, v roce 2015 bylo rozmístěno 10 ks nádob na sběr olejů a tuků na veřejné prostranství (sběr olejů od občanů)
 • Informační kampaň (letáky, informace v Novinách Prahy 2, na webu a facebooku apod.) bude pokračovat i v letošním roce

 

6) Mobilní aplikace – třídění odpadu na Praze 2 – pilotní projekt

 

 • jedná se o pilotní projekt – v prvním pololetí roku 2016 bude připravena ke stažení mobilní aplikace o třídění odpadu do mobilních telefonů a tabletů (stanoviště nádob zakreslená v mapě vč. četnosti svozu a svozových dnů, termíny VOK, kontakty a provozní doba sběrných dvorů apod.)
 • informační kampaň bude probíhat po celý rok 2016

 

Na programu Čistá dvojka, stejně jako v minulých letech, spolupracují společnosti EKO-KOM a.s., ASEKOL a.s. a KOMWAG a.s.

čára
foto
© Alfa Medimedia 2009